Alexandra heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers, bezoekers en de bredere gemeenschap waarop onze activiteiten van invloed kunnen zijn, is van primair belang in onze bedrijfsvoering.

Wij vinden het onze plicht om voor het milieu te zorgen door middel van preventie van verontreiniging en de uitvoering en monitoring van goede milieupraktijken. 

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op zes doelstellingen:

  • Geen armoede
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Gendergelijkheid
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie

Wij streven naar een continue verbetering door middel van onze huidige certificeringen van BS EN ISO 14001: 2015, milieu management en BS EN ISO 9001: 2015, kwaliteits managementsystemen in ons logistieke centrum. Ook beschikken wij over de certificering BS ISO 45001: 2018, gezondheid en veiligheid op het werk.

Quick Buy